Magyar és angol nyelvű tananyagfejlesztés - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

1. tevékenység

A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának (DE GYTK) gyógyszerész szakán az egyes szaktudományi tananyagok elkészítése, kifejlesztése magyar és angol nyelven, elektronikus formában.

A Gyógyszerhatástan válogatott fejezeteinek elkészítése magyar nyelven.

A Gyógyszerhatástan válogatott fejezeteinek elkészítése angol nyelven.

A Biofarmácia tananyag elkészítése magyar nyelven.

A Biofarmácia tananyag elkészítése angol nyelven.

A Gyógyszerügyi szervezés és management tananyag elkészítése magyar nyelven.

A Gyógyszerügyi szervezés és management tananyag elkészítése angol nyelven.

A Gyógyszerészi műszeres bioanalitika tananyag elkészítése magyar nyelven.

A Gyógyszerészi műszeres bioanalitika tananyag elkészítése egyetemi jegyzet formájában angol nyelven.

A Gyógynövény és drogismeret tananyag elkészítése magyar nyelven.

A Recepturai gyógyszerkészítés (Gyógyszertechnológia) című tananyag elkészítése angol nyelven.

Célunk, hogy a gyógyszerészhallgatók számára Bologna konform tananyagainkat elektronikus formában elkészítsük a minőségi megújítás jegyében, segítve ezzel a hallgatók szakmai felkészülését a vizsgákra, államvizsgára, szakvizsgára illetve segítve a végzettek továbbképzését. Szükségessé teszi a komplex modern felsőoktatási tartalmak fejlesztését és alkalmazását a kompetencia alapú oktatásra való áttérés, az egész életen át tartó tanulás stratégiájának az alkalmazása, a tudásanyag nagy mennyisége és gyors változása. A karon oktatott tantárgyak közül 6 esetén a tantárgy átfogó írott tananyagát készítjük el elektronikus formában magyar/és vagy angol nyelven. E tantárgyak 1., 2., vagy több féléves tananyagot oktatnak. A különböző tudományterületek speciális témáinak önálló feldolgozásával, a tantárgyak anyagát tudományos értékű rendszerezésben és elméleti igényességgel kívánjuk elkészíteni. Bevezetéssel és tartalomjegyzékkel látjuk el tananyagainkat. Az elvárásoknak megfelelően PDF formátumban és a metaadatstruktúra elkészítésével együtt CD-n átadva. A tananyagok szerzői tudományos minősítéssel rendelkező oktatók és kutatók, akik színvonalas publikációs tevékenységgel rendelkező nemzetközileg elismert képviselői tudományterületüknek. A felkérni kívánt lektorok szintén nemzetközileg elismert és tudományos minősítéssel rendelkező tekintélyes szakemberek, akik a Karon munkaviszonyban nem állnak. Jelen tevékenység úgy járul hozzá a projekt céljához, hogy a korszerű elektronikus formájú tananyagok elkészítésével növeli a DE képzési színvolát.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz